علت فرسودگی شغلی و مشکلات سلامت جسم و روان ناشی از آن

شغل و حرفه یکی از ابعاد مهم هویتی هر فرد به شمار می‌رود. حیات انسان در جامعه وابسته به کار است و بسیاری از جنبه‌های وجودی انسان به‌واسطه فعالیت وی فعلیت می‌یابد. افراد از طریق کار کردن نه‌تنها به نیازهای مادی خود، بلکه بسیاری از خلاهای درونی و احتیاجات روانی‌شان را برطرف می‌سازند. در مقابل، …

ادامه مطلب

سرایت هیجانی چیست؟

هیجان‌ها اغلب در پاسخ به محرک‌ها و رویدادهای مهم زندگی ظاهر می‌شوند و امکان سازگاری با محیط اطراف خود و شرایط درونی تجربه شده را به فرد می‌دهند. برخلاف خُلق و خو، هیجان حالتی نسبتا ناپایدار و معمولا گذرا دارد و در واکنش به شرایط جاری ظاهر می‌شوند. ناتوانی در تنظیم حالات هیجانی ممکن است …

ادامه مطلب